Крышка BV 126, BV 126 ERGO Oleo-Mac 5651-0009 (56510009)