Пружина AM180, AM190, BV162 Oleo-Мac 5652-0081 (56520081)